Peace is the answer  
Loading
home
English translation of
Holy Bible
King James Version
taken from http://www.holybible.com/resources/KJV_DFND/KJV.htm
Latin text taken from http://www.fourmilab.ch/etexts/www/Vulgate/Vulgate.html

Book 11 Chapter 8

8:1
tunc congregavit omnes maiores natu Israhel cum principibustribuum et duces familiarum filiorum Israhel ad regem Salomonemin Hierusalem ut deferrent arcam foederis Domini de civitateDavid id est de Sion

8:2
convenitque ad regem Salomonem universus Israhel in mensehethanim in sollemni die ipse est mensis septimus

8:3
veneruntque cuncti senes ex Israhel et tulerunt sacerdotesarcam

8:4
et portaverunt arcam Domini et tabernaculum foederis etomnia vasa sanctuarii quae erant in tabernaculo et ferebant easacerdotes et Levitae

8:5
rex autem Salomon et omnis multitudo Israhel quae conveneratad eum gradiebatur cum illo ante arcam et immolabant oves etboves absque aestimatione et numero

8:6
et intulerunt sacerdotes arcam foederis Domini in locum suumin oraculum templi in sanctum sanctorum subter alas cherubin

8:7
siquidem cherubin expandebant alas super locum arcae etprotegebant arcam et vectes eius desuper

8:8
cumque eminerent vectes et apparerent summitates eorum forissanctuarium ante oraculum non apparebant ultra extrinsecus quiet fuerunt ibi usque in praesentem diem

8:9
in arca autem non est aliud nisi duae tabulae lapideae quasposuerat in ea Moses in Horeb quando pepigit foedus Dominus cumfiliis Israhel cum egrederentur de terra Aegypti

8:10
factum est autem cum exissent sacerdotes de sanctuarionebula implevit domum Domini

8:11
et non poterant sacerdotes stare et ministrare propternebulam impleverat enim gloria Domini domum Domini

8:12
tunc ait Salomon Dominus dixit ut habitaret in nebula

8:13
aedificans aedificavi domum in habitaculum tuum firmissimumsolium tuum in sempiternum

8:14
convertitque rex faciem suam et benedixit omni ecclesiaeIsrahel omnis enim ecclesia Israhel stabat

8:15
et ait benedictus Dominus Deus Israhel qui locutus est oresuo ad David patrem meum et in manibus eius perfecit dicens

8:16
a die qua eduxi populum meum Israhel de Aegypto non elegicivitatem de universis tribubus Israhel ut aedificaretur domuset esset nomen meum ibi sed elegi David ut esset super populummeum Israhel

8:17
voluitque David pater meus aedificare domum nomini DominiDei Israhel

8:18
et ait Dominus ad David patrem meum quod cogitasti in cordetuo aedificare domum nomini meo bene fecisti hoc ipsum mentetractans

8:19
verumtamen tu non aedificabis domum sed filius tuus quiegredietur de renibus tuis ipse aedificabit domum nomini meo

8:20
confirmavit Dominus sermonem suum quem locutus est stetiquepro David patre meo et sedi super thronum Israhel sicut locutusest Dominus et aedificavi domum nomini Domini Dei Israhel

8:21
et constitui ibi locum arcae in qua foedus est Domini quodpercussit cum patribus nostris quando egressi sunt de terraAegypti

8:22
stetit autem Salomon ante altare Domini in conspectuecclesiae Israhel et expandit manus suas in caelum

8:23
et ait Domine Deus Israhel non est similis tui Deus incaelo desuper et super terra deorsum qui custodis pactum etmisericordiam servis tuis qui ambulant coram te in toto cordesuo

8:24
qui custodisti servo tuo David patri meo quae locutus es eiore locutus es et manibus perfecisti ut et haec dies probat

8:25
nunc igitur Domine Deus Israhel conserva famulo tuo Davidpatri meo quae locutus es ei dicens non auferetur de te vircoram me qui sedeat super thronum Israhel ita tamen sicustodierint filii tui viam suam ut ambulent coram me sicut tuambulasti in conspectu meo

8:26
et nunc Deus Israhel firmentur verba tua quae locutus esservo tuo David patri meo

8:27
ergone putandum est quod vere Deus habitet super terram sienim caelum et caeli caelorum te capere non possunt quantomagis domus haec quam aedificavi

8:28
sed respice ad orationem servi tui et ad preces eius DomineDeus meus audi hymnum et orationem quam servus tuus orat coramte hodie

8:29
ut sint oculi tui aperti super domum hanc nocte et diesuper domum de qua dixisti erit nomen meum ibi ut exaudiasorationem qua orat te servus tuus in loco isto

8:30
ut exaudias deprecationem servi tui et populi tui Israhelquodcumque oraverint in loco isto et exaudies in locohabitaculi tui in caelo et cum exaudieris propitius eris

8:31
si peccaverit homo in proximum suum et habuerit aliquodiuramentum quo teneatur adstrictus et venerit propteriuramentum coram altari tuo in domum tuam

8:32
tu exaudies in caelo et facies et iudicabis servos tuoscondemnans impium et reddens viam suam super caput eiusiustificansque iustum et retribuens ei secundum iustitiam suam

8:33
si fugerit populus tuus Israhel inimicos suos quiapeccaturus est tibi et agentes paenitentiam et confitentesnomini tuo venerint et oraverint et deprecati te fuerint indomo hac

8:34
exaudi in caelo et dimitte peccatum populi tui Israhel etreduces eos in terram quam dedisti patribus eorum

8:35
si clausum fuerit caelum et non pluerit propter peccataeorum et orantes in loco isto paenitentiam egerint nomini tuoet a peccatis suis conversi fuerint propter adflictionem suam

8:36
exaudi eos in caelo et dimitte peccata servorum tuorum etpopuli tui Israhel et ostende eis viam bonam per quam ambulentet da pluviam super terram tuam quam dedisti populo tuo inpossessionem

8:37
fames si oborta fuerit in terra aut pestilentia autcorruptus aer aurugo lucusta rubigo et adflixerit eum etinimicus eius portas obsidens omnis plaga universa infirmitas

8:38
cuncta devotatio et inprecatio quae acciderit omni hominide populo tuo Israhel si quis cognoverit plagam cordis sui etexpanderit manus suas in domo hac

8:39
tu audies in caelo in loco habitationis tuae etrepropitiaberis et facies ut des unicuique secundum omnes viassuas sicut videris cor eius quia tu nosti solus cor omniumfiliorum hominum

8:40
ut timeant te cunctis diebus quibus vivunt super faciemterrae quam dedisti patribus nostris

8:41
insuper et alienigena qui non est de populo tuo Israhel cumvenerit de terra longinqua propter nomen tuum audietur enimnomen tuum magnum et manus tua fortis et brachium tuum

8:42
extentum ubique cum venerit ergo et oraverit in loco hoc

8:43
tu exaudies in caelo in firmamento habitaculi tui et faciesomnia pro quibus invocaverit te alienigena ut discant universipopuli terrarum nomen tuum timere sicut populus tuus Israhel etprobent quia nomen tuum invocatum est super domum hanc quamaedificavi

8:44
si egressus fuerit populus tuus ad bellum contra inimicossuos per viam quocumque miseris eos orabunt te contra viamcivitatis quam elegisti et contra domum quam aedificavi nominituo

8:45
et exaudies in caelo orationem eorum et preces eorum etfacies iudicium eorum

8:46
quod si peccaverint tibi non est enim homo qui non peccetet iratus tradideris eos inimicis suis et capti ducti fuerintin terram inimicorum longe vel prope

8:47
et egerint paenitentiam in corde suo in loco captivitatiset conversi deprecati te fuerint in captivitate sua dicentespeccavimus inique egimus impie gessimus

8:48
et reversi fuerint ad te in universo corde suo et totaanima sua in terra inimicorum suorum ad quam captivi ducti suntet oraverint te contra viam terrae suae quam dedisti patribuseorum et civitatis quam elegisti et templi quod aedificavinomini tuo

8:49
exaudies in caelo in firmamento solii tui orationem eorumet preces et facies iudicium eorum

8:50
et propitiaberis populo tuo qui peccavit tibi et omnibusiniquitatibus eorum quibus praevaricati sunt in te et dabismisericordiam coram eis qui eos captivos habuerint utmisereantur eis

8:51
populus enim tuus est et hereditas tua quos eduxisti deterra Aegypti de medio fornacis ferreae

8:52
ut sint oculi tui aperti ad deprecationem servi tui etpopuli tui Israhel et exaudias eos in universis pro quibusinvocaverint te

8:53
tu enim separasti eos tibi in hereditatem de universispopulis terrae sicut locutus es per Mosen servum tuum quandoeduxisti patres nostros de Aegypto Domine Deus

8:54
factum est autem cum conplesset Salomon orans Dominum omnemorationem et deprecationem hanc surrexit de conspectu altarisDomini utrumque enim genu in terram fixerat et manus expanderatad caelum

8:55
stetit ergo et benedixit omni ecclesiae Israhel voce magnadicens

8:56
benedictus Dominus qui dedit requiem populo suo Israheliuxta omnia quae locutus est non cecidit ne unus quidem sermoex omnibus bonis quae locutus est per Mosen servum suum

8:57
sit Dominus Deus noster nobiscum sicut fuit cum patribusnostris non derelinquens nos neque proiciens

8:58
sed inclinet corda nostra ad se ut ambulemus in universisviis eius et custodiamus mandata eius et caerimonias et iudiciaquaecumque mandavit patribus nostris

8:59
et sint sermones mei isti quibus deprecatus sum coramDomino adpropinquantes Domino Deo nostro die et nocte ut faciatiudicium servo suo et populo suo Israhel per singulos dies

8:60
et sciant omnes populi terrae quia Dominus ipse est Deus etnon est ultra absque eo

8:61
sit quoque cor nostrum perfectum cum Domino Deo nostro utambulemus in decretis eius et custodiamus mandata eius sicut ethodie

8:62
igitur rex et omnis Israhel cum eo immolabant victimascoram Domino

8:63
mactavitque Salomon hostias pacificas quas immolavit Dominoboum viginti duo milia ovium centum viginti milia etdedicaverunt templum Domini rex et filii Israhel

8:64
in die illa sanctificavit rex medium atrii quod erat antedomum Domini fecit quippe ibi holocaustum et sacrificium etadipem pacificorum quia altare aereum quod erat coram Dominominus erat et capere non poterat holocausta et sacrificium etadipem pacificorum

8:65
fecit ergo Salomon in tempore illo festivitatem celebrem etomnis Israhel cum eo multitudo magna ab introitu Emath usque adrivum Aegypti coram Domino Deo nostro septem diebus et septemdiebus id est quattuordecim diebus

8:66
et in die octava dimisit populos qui benedicentes regiprofecti sunt in tabernacula sua laetantes et alacri cordesuper omnibus bonis quae fecerat Dominus David servo suo etIsrahel populo suo

Continued...

008:001
Then Solomon assembled the elders of Israel, and all the heads of the tribes, the chief of the fathers of the children of Israel, unto king Solomon in Jerusalem, that they might bring up the ark of the covenant of the LORD out of the city of David, which is Zion.

008:002
And all the men of Israel assembled themselves unto king Solomon at the feast in the month Ethanim, which is the seventh month.

008:003
And all the elders of Israel came, and the priests took up the ark.

008:004
And they brought up the ark of the LORD, and the tabernacle of the congregation, and all the holy vessels that were in the tabernacle, even those did the priests and the Levites bring up.

008:005
And king Solomon, and all the congregation of Israel, that were assembled unto him, were with him before the ark, sacrificing sheep and oxen, that could not be told nor numbered for multitude.

008:006
And the priests brought in the ark of the covenant of the LORD unto his place, into the oracle of the house, to the most holy place, even under the wings of the cherubim.

008:007
For the cherubim spread forth their two wings over the place of the ark, and the cherubim covered the ark and the staves thereof above.

008:008
And they drew out the staves, that the ends of the staves were seen out in the holy place before the oracle, and they were not seen without: and there they are unto this day.

008:009
There was nothing in the ark save the two tables of stone, which Moses put there at Horeb, when the LORD made a covenant with the children of Israel, when they came out of the land of Egypt.

008:010
And it came to pass, when the priests were come out of the holy place, that the cloud filled the house of the LORD,

008:011
So that the priests could not stand to minister because of the cloud: for the glory of the LORD had filled the house of the LORD.

008:012
Then spake Solomon, The LORD said that he would dwell in the thick darkness.

008:013
I have surely built thee an house to dwell in, a settled place for thee to abide in for ever.

008:014
And the king turned his face about, and blessed all the congregation of Israel: (and all the congregation of Israel stood;)

008:015
And he said, Blessed be the LORD God of Israel, which spake with his mouth unto David my father, and hath with his hand fulfilled it, saying,

008:016
Since the day that I brought forth my people Israel out of Egypt, I chose no city out of all the tribes of Israel to build an house, that my name might be therein; but I chose David to be over my people Israel.

008:017
And it was in the heart of David my father to build an house for the name of the LORD God of Israel.

008:018
And the LORD said unto David my father, Whereas it was in thine heart to build an house unto my name, thou didst well that it was in thine heart.

008:019
Nevertheless thou shalt not build the house; but thy son that shall come forth out of thy loins, he shall build the house unto my name.

008:020
And the LORD hath performed his word that he spake, and I am risen up in the room of David my father, and sit on the throne of Israel, as the LORD promised, and have built an house for the name of the LORD God of Israel.

008:021
And I have set there a place for the ark, wherein is the covenant of the LORD, which he made with our fathers, when he brought them out of the land of Egypt.

008:022
And Solomon stood before the altar of the LORD in the presence of all the congregation of Israel, and spread forth his hands toward heaven:

008:023
And he said, LORD God of Israel, there is no God like thee, in heaven above, or on earth beneath, who keepest covenant and mercy with thy servants that walk before thee with all their heart:

008:024
Who hast kept with thy servant David my father that thou promisedst him: thou spakest also with thy mouth, and hast fulfilled it with thine hand, as it is this day.

008:025
Therefore now, LORD God of Israel, keep with thy servant David my father that thou promisedst him, saying, There shall not fail thee a man in my sight to sit on the throne of Israel; so that thy children take heed to their way, that they walk before me as thou hast walked before me.

008:026
And now, O God of Israel, let thy word, I pray thee, be verified, which thou spakest unto thy servant David my father.

008:027
But will God indeed dwell on the earth? behold, the heaven and heaven of heavens cannot contain thee; how much less this house that I have builded?

008:028
Yet have thou respect unto the prayer of thy servant, and to his supplication, O LORD my God, to hearken unto the cry and to the prayer, which thy servant prayeth before thee to day:

008:029
That thine eyes may be open toward this house night and day, even toward the place of which thou hast said, My name shall be there: that thou mayest hearken unto the prayer which thy servant shall make toward this place.

008:030
And hearken thou to the supplication of thy servant, and of thy people Israel, when they shall pray toward this place: and hear thou in heaven thy dwelling place: and when thou hearest, forgive.

008:031
If any man trespass against his neighbor, and an oath be laid upon him to cause him to swear, and the oath come before thine altar in this house:

008:032
Then hear thou in heaven, and do, and judge thy servants, condemning the wicked, to bring his way upon his head; and justifying the righteous, to give him according to his righteousness.

008:033
When thy people Israel be smitten down before the enemy, because they have sinned against thee, and shall turn again to thee, and confess thy name, and pray, and make supplication unto thee in this house:

008:034
Then hear thou in heaven, and forgive the sin of thy people Israel, and bring them again unto the land which thou gavest unto their fathers.

008:035
When heaven is shut up, and there is no rain, because they have sinned against thee; if they pray toward this place, and confess thy name, and turn from their sin, when thou afflictest them:

008:036
Then hear thou in heaven, and forgive the sin of thy servants, and of thy people Israel, that thou teach them the good way wherein they should walk, and give rain upon thy land, which thou hast given to thy people for an inheritance.

008:037
If there be in the land famine, if there be pestilence, blasting, mildew, locust, or if there be caterpillar; if their enemy besiege them in the land of their cities; whatsoever plague, whatsoever sickness there be;

008:038
What prayer and supplication soever be made by any man, or by all thy people Israel, which shall know every man the plague of his own heart, and spread forth his hands toward this house:

008:039
Then hear thou in heaven thy dwelling place, and forgive, and do, and give to every man according to his ways, whose heart thou knowest; (for thou, even thou only, knowest the hearts of all the children of men;)

008:040
That they may fear thee all the days that they live in the land which thou gavest unto our fathers.

008:041
Moreover concerning a stranger, that is not of thy people Israel, but cometh out of a far country for thy name's sake;

008:042
(For they shall hear of thy great name, and of thy strong hand, and of thy stretched out arm;) when he shall come and pray toward this house;

008:043
Hear thou in heaven thy dwelling place, and do according to all that the stranger calleth to thee for: that all people of the earth may know thy name, to fear thee, as do thy people Israel; and that they may know that this house, which I have builded, is called by thy name.

008:044
If thy people go out to battle against their enemy, whithersoever thou shalt send them, and shall pray unto the LORD toward the city which thou hast chosen, and toward the house that I have built for thy name:

008:045
Then hear thou in heaven their prayer and their supplication, and maintain their cause.

008:046
If they sin against thee, (for there is no man that sinneth not,) and thou be angry with them, and deliver them to the enemy, so that they carry them away captives unto the land of the enemy, far or near;

008:047
Yet if they shall bethink themselves in the land whither they were carried captives, and repent, and make supplication unto thee in the land of them that carried them captives, saying, We have sinned, and have done perversely, we have committed wickedness;

008:048
And so return unto thee with all their heart, and with all their soul, in the land of their enemies, which led them away captive, and pray unto thee toward their land, which thou gavest unto their fathers, the city which thou hast chosen, and the house which I have built for thy name:

008:049
Then hear thou their prayer and their supplication in heaven thy dwelling place, and maintain their cause,

008:050
And forgive thy people that have sinned against thee, and all their transgressions wherein they have transgressed against thee, and give them compassion before them who carried them captive, that they may have compassion on them:

008:051
For they be thy people, and thine inheritance, which thou broughtest forth out of Egypt, from the midst of the furnace of iron:

008:052
That thine eyes may be open unto the supplication of thy servant, and unto the supplication of thy people Israel, to hearken unto them in all that they call for unto thee.

008:053
For thou didst separate them from among all the people of the earth, to be thine inheritance, as thou spakest by the hand of Moses thy servant, when thou broughtest our fathers out of Egypt, O LORD God.

008:054
And it was so, that when Solomon had made an end of praying all this prayer and supplication unto the LORD, he arose from before the altar of the LORD, from kneeling on his knees with his hands spread up to heaven.

008:055
And he stood, and blessed all the congregation of Israel with a loud voice, saying,

008:056
Blessed be the LORD, that hath given rest unto his people Israel, according to all that he promised: there hath not failed one word of all his good promise, which he promised by the hand of Moses his servant.

008:057
The LORD our God be with us, as he was with our fathers: let him not leave us, nor forsake us:

008:058
That he may incline our hearts unto him, to walk in all his ways, and to keep his commandments, and his statutes, and his judgments, which he commanded our fathers.

008:059
And let these my words, wherewith I have made supplication before the LORD, be nigh unto the LORD our God day and night, that he maintain the cause of his servant, and the cause of his people Israel at all times, as the matter shall require:

008:060
That all the people of the earth may know that the LORD is God, and that there is none else.

008:061
Let your heart therefore be perfect with the LORD our God, to walk in his statutes, and to keep his commandments, as at this day.

008:062
And the king, and all Israel with him, offered sacrifice before the LORD.

008:063
And Solomon offered a sacrifice of peace offerings, which he offered unto the LORD, two and twenty thousand oxen, and an hundred and twenty thousand sheep. So the king and all the children of Israel dedicated the house of the LORD.

008:064
The same day did the king hallow the middle of the court that was before the house of the LORD: for there he offered burnt offerings, and meat offerings, and the fat of the peace offerings: because the brazen altar that was before the LORD was too little to receive the burnt offerings, and meat offerings, and the fat of the peace offerings.

008:065
And at that time Solomon held a feast, and all Israel with him, a great congregation, from the entering in of Hamath unto the river of Egypt, before the LORD our God, seven days and seven days, even fourteen days.

008:066
On the eighth day he sent the people away: and they blessed the king, and went unto their tents joyful and glad of heart for all the goodness that the LORD had done for David his servant, and for Israel his people.

Back to Top-- Book 11 Chapter 8 --

 
About  FAQs  Sitemap  Sources  Privacy  History  Contact