Peace is the answer  
Loading
home
English translation of
Holy Bible
King James Version
taken from http://www.holybible.com/resources/KJV_DFND/KJV.htm
Latin text taken from http://www.fourmilab.ch/etexts/www/Vulgate/Vulgate.html

Book 13 Chapter 27

27:1
filii autem Israhel secundum numerum suum principesfamiliarum tribuni et centuriones et praefecti qui ministrabantregi iuxta turmas suas ingredientes et egredientes per singulosmenses in anno viginti quattuor milibus singuli praeerant

27:2
primae turmae in primo mense Isboam praeerat filiusZabdihel et sub eo viginti quattuor milia

27:3
de filiis Phares princeps cunctorum principum in exercitumense primo

27:4
secundi mensis habebat turmam Dudi Ahohites et post sealterum nomine Macelloth qui regebat partem exercitus vigintiquattuor milium

27:5
dux quoque turmae tertiae in mense tertio erat Banaiasfilius Ioiadae sacerdos et in divisione sua viginti quattuormilia

27:6
ipse est Banaias fortissimus inter triginta et supertriginta praeerat autem turmae ipsius Amizabad filius eius

27:7
quartus mense quarto Asahel frater Ioab et Zabadias filiuseius post eum et in turma eius viginti quattuor milia

27:8
quintus mense quinto princeps Samaoth Iezarites et in turmaeius viginti quattuor milia

27:9
sextus mense sexto Hira filius Acces Thecuites et in turmaeius viginti quattuor milia

27:10
septimus mense septimo Helles Phallonites de filiisEphraim et in turma eius viginti quattuor milia

27:11
octavus mense octavo Sobochai Asothites de stirpe Zarai etin turma eius viginti quattuor milia

27:12
nonus mense nono Abiezer Anathothites de filiis Iemini etin turma eius viginti quattuor milia

27:13
decimus mense decimo Marai et ipse Netophathites de stirpeZarai et in turma eius viginti quattuor milia

27:14
undecimus mense undecimo Banaias Pharathonites de filiisEphraim et in turma eius viginti quattuor milia

27:15
duodecimus mense duodecimo Holdai Netophathites de stirpeGothonihel et in turma eius viginti quattuor milia

27:16
porro tribubus praeerant Israhel Rubenitis dux Eliezerfilius Zechri Symeonitis dux Saphatias filius Macha

27:17
Levitis Asabias filius Camuhel Aaronitis Sadoc

27:18
Iuda Heliu frater David Isachar Amri filius Michahel

27:19
Zabulonitis Iesmaias filius Abdiae Nepthalitibus Ierimothfilius Ozihel

27:20
filiis Ephraim Osee filius Ozaziu dimidio tribus ManasseIohel filius Phadiae

27:21
et dimidio tribus Manasse in Galaad Iaddo filiusZacchariae Beniamin autem Iasihel filius Abner

27:22
Dan vero Ezrihel filius Hieroam hii principes filiorumIsrahel

27:23
noluit autem David numerare eos a viginti annis inferiusquia dixerat Dominus ut multiplicaret Israhel quasi stellascaeli

27:24
Ioab filius Sarviae coeperat numerare nec conplevit quiasuper hoc ira inruerat in Israhel et idcirco numerus eorum quifuerant recensiti non est relatus in fastos regis David

27:25
super thesauros autem regis fuit Azmoth filius Adihel hisautem thesauris qui erant in urbibus et in vicis et in turribuspraesidebat Ionathan filius Oziae

27:26
operi autem rustico et agricolis qui exercebant terrampraeerat Ezri filius Chelub

27:27
vinearumque cultoribus Semeias Ramathites cellis autemvinariis Zabdias Aphonites

27:28
nam super oliveta et ficeta quae erant in campestribusBalanan Gaderites super apothecas autem olei Ioas

27:29
porro armentis quae pascebantur in Sarona praepositus fuitSetrai Saronites et super boves in vallibus Saphat filius Adli

27:30
super camelos vero Ubil Ismahelites et super asinos IadiasMeronathites

27:31
super oves quoque Iaziz Agarenus omnes hii principessubstantiae regis David

27:32
Ionathan autem patruus David consiliarius vir prudens etlitteratus ipse et Iaihel filius Achamoni erant cum filiisregis

27:33
Ahitophel etiam consiliarius regis et Husi Arachitesamicus regis

27:34
post Ahitophel fuit Ioiada filius Banaiae et Abiatharprinceps autem exercitus regis erat Ioab

Continued...

027:001
Now the children of Israel after their number, to wit, the chief fathers and captains of thousands and hundreds, and their officers that served the king in any matter of the courses, which came in and went out month by month throughout all the months of the year, of every course were twenty and four thousand.

027:002
Over the first course for the first month was Jashobeam the son of Zabdiel: and in his course were twenty and four thousand.

027:003
Of the children of Perez was the chief of all the captains of the host for the first month.

027:004
And over the course of the second month was Dodai an Ahohite, and of his course was Mikloth also the ruler: in his course likewise were twenty and four thousand.

027:005
The third captain of the host for the third month was Benaiah the son of Jehoiada, a chief priest: and in his course were twenty and four thousand.

027:006
This is that Benaiah, who was mighty among the thirty, and above the thirty: and in his course was Ammizabad his son.

027:007
The fourth captain for the fourth month was Asahel the brother of Joab, and Zebadiah his son after him: and in his course were twenty and four thousand.

027:008
The fifth captain for the fifth month was Shamhuth the Izrahite: and in his course were twenty and four thousand.

027:009
The sixth captain for the sixth month was Ira the son of Ikkesh the Tekoite: and in his course were twenty and four thousand.

027:010
The seventh captain for the seventh month was Helez the Pelonite, of the children of Ephraim: and in his course were twenty and four thousand.

027:011
The eighth captain for the eighth month was Sibbecai the Hushathite, of the Zarhites: and in his course were twenty and four thousand.

027:012
The ninth captain for the ninth month was Abiezer the Anetothite, of the Benjamites: and in his course were twenty and four thousand.

027:013
The tenth captain for the tenth month was Maharai the Netophathite, of the Zarhites: and in his course were twenty and four thousand.

027:014
The eleventh captain for the eleventh month was Benaiah the Pirathonite, of the children of Ephraim: and in his course were twenty and four thousand.

027:015
The twelfth captain for the twelfth month was Heldai the Netophathite, of Othniel: and in his course were twenty and four thousand.

027:016
Furthermore over the tribes of Israel: the ruler of the Reubenites was Eliezer the son of Zichri: of the Simeonites, Shephatiah the son of Maachah:

027:017
Of the Levites, Hashabiah the son of Kemuel: of the Aaronites, Zadok:

027:018
Of Judah, Elihu, one of the brethren of David: of Issachar, Omri the son of Michael:

027:019
Of Zebulun, Ishmaiah the son of Obadiah: of Naphtali, Jerimoth the son of Azriel:

027:020
Of the children of Ephraim, Hoshea the son of Azaziah: of the half tribe of Manasseh, Joel the son of Pedaiah:

027:021
Of the half tribe of Manasseh in Gilead, Iddo the son of Zechariah: of Benjamin, Jaasiel the son of Abner:

027:022
Of Dan, Azareel the son of Jeroham. These were the princes of the tribes of Israel.

027:023
But David took not the number of them from twenty years old and under: because the LORD had said he would increase Israel like to the stars of the heavens.

027:024
Joab the son of Zeruiah began to number, but he finished not, because there fell wrath for it against Israel; neither was the number put in the account of the chronicles of king David.

027:025
And over the king's treasures was Azmaveth the son of Adiel: and over the storehouses in the fields, in the cities, and in the villages, and in the castles, was Jehonathan the son of Uzziah:

027:026
And over them that did the work of the field for tillage of the ground was Ezri the son of Chelub:

027:027
And over the vineyards was Shimei the Ramathite: over the increase of the vineyards for the wine cellars was Zabdi the Shiphmite:

027:028
And over the olive trees and the sycamore trees that were in the low plains was Baalhanan the Gederite: and over the cellars of oil was Joash:

027:029
And over the herds that fed in Sharon was Shitrai the Sharonite: and over the herds that were in the valleys was Shaphat the son of Adlai:

027:030
Over the camels also was Obil the Ishmaelite: and over the asses was Jehdeiah the Meronothite:

027:031
And over the flocks was Jaziz the Hagerite. All these were the rulers of the substance which was king David's.

027:032
Also Jonathan David's uncle was a counselor, a wise man, and a scribe: and Jehiel the son of Hachmoni was with the king's sons:

027:033
And Ahithophel was the king's counselor: and Hushai the Archite was the king's companion:

027:034
And after Ahithophel was Jehoiada the son of Benaiah, and Abiathar: and the general of the king's army was Joab.

Back to Top-- Book 13 Chapter 27 --

 
About  FAQs  Sitemap  Sources  Privacy  History  Contact