Peace is the answer  
Loading
home
English translation of
Holy Guru Granth Sahib
English translation by Dr. Sant Singh Khalsa
taken from http://www.gurbanifiles.com/
Gurumukhi text taken from
http://www.srigranth.org/

Siree Raag - Part 031

ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਮਸਕਤੇ; ਤੂਠੈ ਪਾਵਾ ਦੇਵ ॥

ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਵਸਗਤਿ ਸਾਹਿਬੈ; ਆਪੇ ਕਰਣ ਕਰੇਵ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੈ; ਮਨਸਾ ਸਭ ਪੂਰੇਵ ॥੩॥

ਇਕੋ ਦਿਸੈ ਸਜਣੋ; ਇਕੋ ਭਾਈ ਮੀਤੁ ॥

ਇਕਸੈ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ; ਇਕਸੈ ਦੀ ਹੈ ਰੀਤਿ ॥

ਇਕਸ ਸਿਉ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ; ਤਾ ਹੋਆ ਨਿਹਚਲੁ ਚੀਤੁ ॥

ਸਚੁ ਖਾਣਾ, ਸਚੁ ਪੈਨਣਾ; ਟੇਕ ਨਾਨਕ, ਸਚੁ ਕੀਤੁ ॥੪॥੫॥੭੫॥

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਸਭੇ ਥੋਕ ਪਰਾਪਤੇ; ਜੇ ਆਵੈ ਇਕੁ ਹਥਿ ॥

ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਸਫਲੁ ਹੈ; ਜੇ ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਕਥਿ ॥

ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਲੁ ਪਰਾਪਤੇ; ਜਿਸੁ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੈ ਮਥਿ ॥੧॥

ਮੇਰੇ ਮਨ! ਏਕਸ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥

ਏਕਸ ਬਿਨੁ ਸਭ ਧੰਧੁ ਹੈ; ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹੁ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਲਖ ਖੁਸੀਆ ਪਾਤਿਸਾਹੀਆ; ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥

ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦੇਇ; ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇ ॥

ਜਿਸ ਕਉ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ; ਤਿਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਗਹੇ ॥੨॥

ਸਫਲ ਮੂਰਤੁ ਸਫਲਾ ਘੜੀ; ਜਿਤੁ ਸਚੇ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੁ ॥

ਦੂਖੁ ਸੰਤਾਪੁ ਨ ਲਗਈ; ਜਿਸੁ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥

ਬਾਹ ਪਕੜਿ ਗੁਰਿ ਕਾਢਿਆ; ਸੋਈ ਉਤਰਿਆ ਪਾਰਿ ॥੩॥

ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਪਵਿਤੁ ਹੈ; ਜਿਥੈ ਸੰਤ ਸਭਾ ॥

ਢੋਈ ਤਿਸ ਹੀ ਨੋ ਮਿਲੈ; ਜਿਨਿ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲਭਾ ॥

ਨਾਨਕ, ਬਧਾ ਘਰੁ ਤਹਾਂ; ਜਿਥੈ ਮਿਰਤੁ ਨ ਜਨਮੁ ਜਰਾ ॥੪॥੬॥੭੬॥

ਸ੍ਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਸੋਈ ਧਿਆਈਐ ਜੀਅੜੇ! ਸਿਰਿ ਸਾਹਾਂ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥

ਤਿਸ ਹੀ ਕੀ ਕਰਿ ਆਸ ਮਨ! ਜਿਸ ਕਾ ਸਭਸੁ ਵੇਸਾਹੁ ॥

ਸਭਿ ਸਿਆਣਪਾ ਛਡਿ ਕੈ; ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਹੁ ॥੧॥

ਮਨ ਮੇਰੇ! ਸੁਖ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਜਪਿ ਨਾਉ ॥

ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭੁ ਧਿਆਇ ਤੂੰ; ਗੁਣ ਗੋਇੰਦ ਨਿਤ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੁ ਮਨਾ! ਜਿਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਘਣਾ; ਦੁਖੁ ਦਰਦੁ ਨ ਮੂਲੇ ਹੋਇ ॥

ਸਦਾ ਸਦਾ ਕਰਿ ਚਾਕਰੀ ਪ੍ਰਭੁ; ਸਾਹਿਬੁ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੨॥

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹੋਇ ਨਿਰਮਲਾ; ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ ॥

ਸੁਖਦਾਤਾ ਭੈ ਭੰਜਨੋ; ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਕਰਿ ਅਰਦਾਸਿ ॥

ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਮਿਹਰਵਾਨੁ; ਤਾਂ ਕਾਰਜੁ ਆਵੈ ਰਾਸਿ ॥੩॥

ਬਹੁਤੋ ਬਹੁਤੁ ਵਖਾਣੀਐ; ਊਚੋ ਊਚਾ ਥਾਉ ॥

ਵਰਨਾ ਚਿਹਨਾ ਬਾਹਰਾ; ਕੀਮਤਿ ਕਹਿ ਨ ਸਕਾਉ ॥

ਨਾਨਕ, ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਮਇਆ ਕਰਿ; ਸਚੁ ਦੇਵਹੁ ਅਪੁਣਾ ਨਾਉ ॥੪॥੭॥੭੭॥

ਸ੍ਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ਸੋ ਸੁਖੀ; ਤਿਸੁ ਮੁਖੁ ਊਜਲੁ ਹੋਇ ॥

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ; ਪਰਗਟੁ ਸਭਨੀ ਲੋਇ ॥

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੈ ਘਰਿ ਵਸੈ; ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੧॥

Continued...

44 : 1186
The opportunity to work hard serving the Saadh Sangat is obtained, when the Divine Lord is pleased.

44 : 1187
Everything is in the Hands of our Lord and Master; He Himself is the Doer of deeds.

44 : 1188
I am a sacrifice to the True Guru, who fulfills all hopes and desires. ||3||

44 : 1189
The One appears to be my Companion; the One is my Brother and Friend.

44 : 1190
The elements and the components are all made by the One; they are held in their order by the One.

44 : 1191
When the mind accepts, and is satisfied with the One, then the consciousness becomes steady and stable.

44 : 1192
Then, one's food is the True Name, one's garments are the True Name, and one's Support, O Nanak, is the True Name. ||4||5||75||

44 : 1193
Siree Raag, Fifth Mehl:

44 : 1194
All things are received if the One is obtained.

44 : 1195
The precious gift of this human life becomes fruitful when one chants the True Word of the Shabad.

44 : 1196
One who has such destiny written on his forehead enters the Mansion of the Lord's Presence, through the Guru. ||1||

44 : 1197
O my mind, focus your consciousness on the One.

44 : 1198
Without the One, all entanglements are worthless; emotional attachment to Maya is totally false. ||1||Pause||

44 : 1199
Hundreds of thousands of princely pleasures are enjoyed, if the True Guru bestows His Glance of Grace.

44 : 1200
If He bestows the Name of the Lord, for even a moment, my mind and body are cooled and soothed.

44 : 1201
Those who have such pre-ordained destiny hold tight to the Feet of the True Guru. ||2||

44 : 1202
Fruitful is that moment, and fruitful is that time, when one is in love with the True Lord.

44 : 1203
Suffering and sorrow do not touch those who have the Support of the Name of the Lord.

44 : 1204
Grasping him by the arm, the Guru lifts them up and out, and carries them across to the other side. ||3||

44 : 1205
Embellished and immaculate is that place where the Saints gather together.

44 : 1206
He alone finds shelter, who has met the Perfect Guru.

44 : 1207
Nanak builds his house upon that site where there is no death, no birth, and no old age. ||4||6||76||

44 : 1208
Siree Raag, Fifth Mehl:

44 : 1209
Meditate on Him, O my soul; He is the Supreme Lord over kings and emperors.

44 : 1210
Place the hopes of your mind in the One, in whom all have faith.

44 : 1211
Give up all your clever tricks, and grasp the Feet of the Guru. ||1||

44 : 1212
O my mind, chant the Name with intuitive peace and poise.

44 : 1213
Twenty-four hours a day, meditate on God. Constantly sing the Glories of the Lord of the Universe. ||1||Pause||

44 : 1214
Seek His Shelter, O my mind; there is no other as Great as He.

44 : 1215
Remembering Him in meditation, a profound peace is obtained. Pain and suffering will not touch you at all.

44 : 1216
Forever and ever, work for God; He is our True Lord and Master. ||2||

44 : 1217
In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, you shall become absolutely pure, and the noose of death shall be cut away.

44 : 1218
So offer your prayers to Him, the Giver of Peace, the Destroyer of fear.

44 : 1219
Showing His Mercy, the Merciful Master shall resolve your affairs. ||3||

44 : 1220
The Lord is said to be the Greatest of the Great; His Kingdom is the Highest of the High.

44 : 1221
He has no color or mark; His Value cannot be estimated.

44 : 1222
Please show Mercy to Nanak, God, and bless him with Your True Name. ||4||7||77||

44 : 1223
Siree Raag, Fifth Mehl:

44 : 1224
One who meditates on the Naam is at peace; his face is radiant and bright.

44 : 1225
Obtaining it from the Perfect Guru, he is honored all over the world.

44 : 1226
In the Company of the Holy, the One True Lord comes to abide within the home of the self. ||1||

Back to Top

-- Siree Raag - Part 031 --

 
About  FAQs  Sitemap  Sources  Privacy  History  Contact