Peace is the answer  
Loading
home
English translation of
Holy Guru Granth Sahib
English translation by Dr. Sant Singh Khalsa
taken from http://www.gurbanifiles.com/
Gurumukhi text taken from
http://www.srigranth.org/

Siree Raag - Part 036

ਸੰਤਾ ਸੰਗਤਿ ਮਨਿ ਵਸੈ; ਪ੍ਰਭੁ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਬਖਸਿੰਦੁ ॥

ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਣਾ; ਸੋਈ ਰਾਜ ਨਰਿੰਦੁ ॥੨॥

ਅਉਸਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਗੁਣ ਰਮਣ; ਜਿਤੁ ਕੋਟਿ ਮਜਨ ਇਸਨਾਨੁ ॥

ਰਸਨਾ ਉਚਰੈ ਗੁਣਵਤੀ; ਕੋਇ ਨ ਪੁਜੈ ਦਾਨੁ ॥

ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਧਾਰਿ ਮਨਿ ਤਨਿ ਵਸੈ; ਦਇਆਲ ਪੁਰਖੁ ਮਿਹਰਵਾਨੁ ॥

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਧਨੁ ਤਿਸ ਦਾ; ਹਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥੩॥

ਮਿਲਿਆ ਕਦੇ ਨ ਵਿਛੁੜੈ; ਜੋ ਮੇਲਿਆ ਕਰਤਾਰਿ ॥

ਦਾਸਾ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਟਿਆ; ਸਾਚੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿ ॥

ਭੂਲਾ ਮਾਰਗਿ ਪਾਇਓਨੁ; ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨ ਬੀਚਾਰਿ ॥

ਨਾਨਕ, ਤਿਸੁ ਸਰਣਾਗਤੀ; ਜਿ ਸਗਲ ਘਟਾ ਆਧਾਰੁ ॥੪॥੧੮॥੮੮॥

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਰਸਨਾ ਸਚਾ ਸਿਮਰੀਐ; ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥

ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸਾਕ ਅਗਲੇ; ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ; ਚਸਾ ਨ ਵਿਸਰੈ ਸੋਇ ॥੧॥

ਮਨ ਮੇਰੇ! ਸਾਚਾ ਸੇਵਿ ਜਿਚਰੁ ਸਾਸੁ ॥

ਬਿਨੁ ਸਚੇ ਸਭ ਕੂੜੁ ਹੈ; ਅੰਤੇ ਹੋਇ ਬਿਨਾਸੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰਾ ਨਿਰਮਲਾ; ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥

ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਭੁਖ ਅਤਿ ਅਗਲੀ; ਕੋਈ ਆਣਿ ਮਿਲਾਵੈ ਮਾਇ ॥

ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਭਾਲੀਆ; ਸਹ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥

ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸਿ ਕਰਿ; ਜੋ ਮੇਲੇ ਕਰਤਾਰੁ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਕਾ; ਪੂਰਾ ਜਿਸੁ ਭੰਡਾਰੁ ॥

ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀਐ; ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੩॥

ਪਰਵਦਗਾਰੁ ਸਾਲਾਹੀਐ; ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਤ ਅਨੇਕ ॥

ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਰਾਧੀਐ; ਏਹਾ ਮਤਿ ਵਿਸੇਖ ॥

ਮਨਿ ਤਨਿ ਮਿਠਾ ਤਿਸੁ ਲਗੈ; ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਨਾਨਕ ਲੇਖ ॥੪॥੧੯॥੮੯॥

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਸੰਤ ਜਨਹੁ ਮਿਲਿ ਭਾਈਹੋ! ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥

ਤੋਸਾ ਬੰਧਹੁ ਜੀਅ ਕਾ; ਐਥੈ ਓਥੈ ਨਾਲਿ ॥

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈਐ; ਅਪਣੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿ ॥

ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਤਿਸੁ ਹੋਵੈ; ਜਿਸ ਨੋ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ॥੧॥

ਮੇਰੇ ਮਨ! ਗੁਰ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ਦੂਜਾ ਥਾਉ ਨ ਕੋ ਸੁਝੈ; ਗੁਰ ਮੇਲੇ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਤਿਸੁ ਮਿਲੇ; ਜਿਨਿ ਗੁਰੁ ਡਿਠਾ ਜਾਇ ॥

ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਜਿਨ ਮਨੁ ਲਗਾ; ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਮਾਇ ॥

ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ, ਸਮਰਥੁ ਗੁਰੁ; ਗੁਰੁ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ; ਗੁਰੁ ਡੁਬਦਾ ਲਏ ਤਰਾਇ ॥੨॥

ਕਿਤੁ ਮੁਖਿ ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀਐ; ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ॥

ਸੇ ਮਥੇ ਨਿਹਚਲ ਰਹੇ; ਜਿਨ ਗੁਰਿ ਧਾਰਿਆ ਹਥੁ ॥

ਗੁਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਪੀਆਲਿਆ; ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਪਥੁ ॥

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸੇਵਿਆ; ਭੈ ਭੰਜਨੁ ਦੁਖ ਲਥੁ ॥੩॥

Continued...

49 : 1386
In the Society of the Saints, God, the Beloved, the Forgiver, comes to dwell within the mind.

49 : 1387
One who has served his God is the emperor of kings||2||

49 : 1388
This is the time to speak and sing the Praise and the Glory of God, which brings the merit of millions of cleansing and purifying baths.

49 : 1389
The tongue which chants these Praises is worthy; there is no charity equal to this.

49 : 1390
Blessing us with His Glance of Grace, the Kind and Compassionate, All-powerful Lord comes to dwell within the mind and body.

49 : 1391
My soul, body and wealth are His. Forever and ever, I am a sacrifice to Him. ||3||

49 : 1392
One whom the Creator Lord has met and joined to Himself shall never again be separated.

49 : 1393
The True Creator Lord breaks the bonds of His slave.

49 : 1394
The doubter has been put back on the path; his merits and demerits have not been considered.

49 : 1395
Nanak seeks the Sanctuary of the One who is the Support of every heart. ||4||18||88||

49 : 1396
Siree Raag, Fifth Mehl:

49 : 1397
With your tongue, repeat the True Name, and your mind and body shall become pure.

49 : 1398
Your mother and father and all your relations-without Him, there are none at all.

49 : 1399
If God Himself bestows His Mercy, then He is not forgotten, even for an instant. ||1||

49 : 1400
O my mind, serve the True One, as long as you have the breath of life.

49 : 1401
Without the True One, everything is false; in the end, all shall perish. ||1||Pause||

49 : 1402
My Lord and Master is Immaculate and Pure; without Him, I cannot even survive.

49 : 1403
Within my mind and body, there is such a great hunger; if only someone would come and unite me with Him, O my mother!

49 : 1404
I have searched the four corners of the world-without our Husband Lord, there is no other place of rest. ||2||

49 : 1405
Offer your prayers to Him, who shall unite you with the Creator.

49 : 1406
The True Guru is the Giver of the Naam; His Treasure is perfect and overflowing.

49 : 1407
Forever and ever, praise the One, who has no end or limitation. ||3||

49 : 1408
Praise God, the Nurturer and Cherisher; His Wondrous Ways are unlimited.

49 : 1409
Forever and ever, worship and adore Him; this is the most wonderful wisdom.

49 : 1410
O Nanak, God's Flavor is sweet to the minds and bodies of those who have such blessed destiny written on their foreheads. ||4||19||89||

49 : 1411
Siree Raag, Fifth Mehl:

49 : 1412
Meet with the humble Saints, O Siblings of Destiny, and contemplate the True Name.

49 : 1413
For the journey of the soul, gather those supplies which will go with you here and hereafter.

49 : 1414
These are obtained from the Perfect Guru, when God bestows His Glance of Grace.

49 : 1415
Those unto whom He is Merciful, receive His Grace. ||1||

49 : 1416
O my mind, there is no other as great as the Guru.

49 : 1417
I cannot imagine any other place. The Guru leads me to meet the True Lord. ||1||Pause||

49 : 1418
Those who go to see the Guru obtain all treasures.

49 : 1419
Those whose minds are attached to the Guru's Feet are very fortunate, O my mother.

49 : 1420
The Guru is the Giver, the Guru is All-powerful. The Guru is All-pervading, contained amongst all.

49 : 1421
The Guru is the Transcendent Lord, the Supreme Lord God. The Guru lifts up and saves those who are drowning. ||2||

49 : 1422
How shall I praise the Guru, the All-powerful Cause of causes?

49 : 1423
Those, upon whose foreheads the Guru has placed His Hand, remain steady and stable.

49 : 1424
The Guru has led me to drink in the Ambrosial Nectar of the Naam, the Name of the Lord; He has released me from the cycle of birth and death.

49 : 1425
I serve the Guru, the Transcendent Lord, the Dispeller of fear; my suffering has been taken away. ||3||

Back to Top

-- Siree Raag - Part 036 --

 
About  FAQs  Sitemap  Sources  Privacy  History  Contact